الزام شرکتهاي سيمان به فروش ارزي سيمان صادراتي تعداد بازدید: ۱۳۵ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

 

 اين جلسه با حضور مديران عامل شركت هاي سيمان ، مديران عامل و اعضاي هيات مديره هلدينگ هاي سيمان كشور و اعضاي هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه عبدالرضا شيخان ، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ايران ، به ارائه گزارشي از وضعيت فروش سيمان ايران در بازارهاي داخلي و صادراتي پرداختند. سپس مهندس ابويي ، معاونت بازرگانی و اقتصادی شركت توسعه صادرات سيمان ، وضعيت فروش سيمان ايران در بازارهاي صادراتي را برای حضّار تشریح کردند و ضمناً ، راجع به بزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان سیمان و کلینکر جهان نیز گزارشی مبسوط ارائه دادند. در ادامه ، مهندس داداش ، مديرعامل هلدينگ سيدكو نیز به سخنرانی پرداختند . سپس مهند س احسان فر، رييس هيات مديره صنايع سيمان زابل به ارائه وضعيت صادرات سيمان به ويژه به كشور افغانستان پرداخت. بعد ، مهندس گراوندي ، مديرعامل شركت سيمان سامان غرب سراغ وضعيت فروش سيمان صادراتي درشمالغرب كشور رفتند و آخرین وضعیت كشور عراق را تبیین کردند.

 

آنچه در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت، ممانعت از فروش و صادرات سيمان به صورت ريالي بود. در اين جلسه به فروش ارزي سيمان صادراتی تاكيد فراوان شد. همچنين تاكيد شد كه تمايل به خريد ارزي سيمان از سوي خريداران نيز در حال افزايش است. در اين جلسه تاكيد شد كه با كف قيمت ۲۰ دلار به راحتي مي توان كلينكر را صادرات كرد. همچنين به لزوم تاكيد كردن بازارهاي صادراتي از نظر قيمت فروش سيمان تاكيد شد.

                                                                                                                                                       منبع : سایت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان