سیمان - مبادی صادراتی تعداد بازدید: ۳۶۳ (۱۳۹۹/۰۵/۲۲)

در نمودار دایره‌ای ذیل ، اصلی‌ترین مجاری صادرات سیمانِ کشور (به تفکیک رنگ) نشان داده شده‌اند (کلیۀ مقادیر بر حسب تن هستند).