کلینکر - مقاصد صادراتی تعداد بازدید: ۳۷۰ (۱۳۹۹/۰۵/۲۲)

در نمودار دایره‌ای ذیل ، اصلی‌ترین مقاصد صادرات کلینکرِ کشور (به تفکیک رنگ) نشان داده شده‌اند (کلیۀ مقادیر بر حسب تن هستند).