تحلیل بنیاد مک‌کِنزی از اثرات بحران کرونا بر کسب و کارهای جهان تعداد بازدید: ۳۷ (۱۳۹۹/۰۱/۲۸)

بنیاد مک‌کِنزی یکی از معتبرترین شرکتهای جهان در عرصۀ ارائۀ خدمات مشاور مدیریت است . کار اصلی این نهاد که در سال 1926 توسط جیمز مک‌کِنزی در شهر شیکاگوی آمریکا تاسیس شده ارزیابی اثراتِ تصمیمات مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی و نیز ارائۀ تحلیل‌های کیفی و کمی پیرامون وضعیت مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ است . مک‌کِنزی ، همچنین ، دربارۀ دورنمای بازارهای مالی و نیز وقایع موثر بر این بازارها نیز برآوردهایی ارائه می‌دهد. بنیاد مک‌کِنزی ، در گزارش مبسوط زیر ، که توسط واحد برنامه‌ریزی راهبردی و تعالی سازمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا ترجمه شده ، به بررسی اثرات کرونا بر کسب و کارهای جهان پرداخته است . این فایل را از اینجا دانلود کنید .