بسترسازی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی تعداد بازدید: ۱۲۳۷ (۱۳۹۷/۰۵/۰۸)

به منظور ارائۀ خدمات مناسب به شرکتها در بخش صادرات انواع کالا ، منجمله سیمان و کلینکر ، و همچنین بررسی طرح های توجیهیِ ایجاد سایت ریلی  تخلیه ، بارگیری ، تراشیب و سردخانه ، اقدامات قابل توجهی در مناطق آزاد ویژۀ اقتصادی ( اعم از شمال ، جنوب ، شرق و غرب ) در حال انجام است . با توجه به ظرفیت های بالای این مناطق ، طرح های مذکور در حال تهیه و / یا پیشنهاد است .

 

هم اکنون نیز در سایت منطقۀ آزاد شلمچه زیرساخت پایانۀ لجستیکی اروند واقع شده که ، با برخورداری از باراندازی به مساحت 5/5 هکتار در مجاورت گمرک شلمچه ، امکان ورود و خروج و انبارداری هر حجمی از کالا را داراست .