مهندس محمدرضا ذاکری زاده مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان شدند تعداد بازدید: ۳۸۴ (۱۳۹۸/۰۴/۲۴)

در تاریخ 1398/04/24 یکصد و چهل و سومین جلسۀ هیات مدیرۀ شرکت توسعۀ صادرات صنعت سیمان در محل شرکت برگزار گردید . بموجب دستور جلسه و نیز با عنایت به مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت انتخابات هیات مدیره برگزار ، و متقابلاً سِمَتِ اعضاء نیز تعیین گردید. در ادامه ، شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل و نیز صاحبان امضاء مجاز نیز تعیین و تصویب گردید .

در پایان جلسه ، آقایان اکبر دهنوی فرد ( به سمت ریاست هیات مدیره ) ، حسین صامعی ( به سمت نایب رئیس هیات مدیره ) ، حمیدرضا حافظ قرآن ( به سمت عضو هیات مدیره ) و آقای محمدرضا ذاکری زاده ( به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ) انتخاب گردیدند .

آقای مهندس ذاکری زاده دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستند . ایشان ضمناً  سابقۀ 25 سال کار در زمینه های اجرای پروژه و نیز سکانداری شرکت های بزرگ بورسی و تولیدی مصالح ساختمانی را نیز در کارنامه خود دارند .